galleries

IBASHO GALLERY

tolstraat 67
2000 antwerp
belgium
+32 (0)32162028

info@ibashogallery.com
annemarie zethof
+32 (0)473139328 

martijn van pieterson
+32 (0)473139329


Galerie Project 2.0

Noordeinde 57
2514 GC Den Haag
Netherlands

+31 (0)70 3450357
info@project20.nl
www.project20.nl

For Belgium:
Galerie Dessers

Naamsestraat 11-13 3000 Leuven
Leopoldplein 9 - 3500 Hasselt
Belgium

+32 16228727
koen@galeriedessers.be
www.galeriedessers.be

For Italy:

MC2 Gallery

Via Lulli 5, 20131 Milan, Italy

tel/fax +39 3396632187
E-mail: mc2gallery@gmail.com

Reproductions / Paintings:  

Kunsthuizen

Nieuwstraat 35  2312 KA Leiden  Netherlands

+31 (0)71 5284480  info@kunsthuisleiden.nl www.kunsthuisleiden.nl